Journal of financial economics

Journal of Financial Economics (JFE) és una revista acadèmica revisada per parells que tracta la teoria de l'economia financera. És considerada una de les principals revistes de temàtica financera, i pel que fa al seu factor d'impacte està entre els millors del seu àmbit. 

Llicència: 
Pagament

Més informació

Data de caducitat: 
04.01.13