The Journal of Conflict Resolution

Revista fundada fa més de cinquanta anys que recull treballs que analitzen les causes i les possibles solucions dels conflictes entre i dins dels estats. També tracta confrontacions intergrupals i interpersonals que poden ajudar a entendre els problemes de guerra i pau.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Proveïdor: 
ProQuest
Any de publicació: 
2016
Idioma: 
Anglès