Journal of the Association for Information Science and Technology

Revista de la Association for Information Science and Technology. Publicació per al debat sobre els processos de transferència i comunicació de la informació. 

Llicència: 
Pagament

Més informació

Font: 
EBSCOhost Business Source Complete
Any de publicació: 
2015
Idioma: 
Anglès