ISA: International Sociological Association

La International Sociological Association (ISA) és una organització sense ànim de lucre amb finalitat científica. La seva principal finalitat és representar tots els sociòlegs i sociòlogues a qualsevol lloc, amb independència de la seva escola de pensament, enfocament científic o ideologia, i la promoció del coneixement sociològic a escala internacional.

Llicència: 
Gratuït