IPA - International Phonetic Association

L’Associació Fonètica Internacional (AFI) és una organització que estudia la fonètica de les llengües. La seva contribució principal ha estat crear l’Alfabet Fonètic Internacional (AFI), un estàndard que permet transcriure fonèticament totes les llengües.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Editor: 
IPA
Idioma: 
Anglès