International Tax and Public Finance

Revista que fomenta la investigació teòrica i empírica d'alta qualitat sobre la política fiscal, incloses les despeses i les polítiques financeres. La revista posa especial èmfasi en els temes d'economia oberta com la coordinació de les polítiques entre les jurisdiccions i l'efecte dels impostos sobre els fluxos de capital i el comerç. Malgrat que l'enfocament és internacional, la revista també publica treballs que tracten qualsevol àmbit de la política fiscal, com l'anàlisi de la reforma tributària d'un país.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Editor: 
Springer
Idioma: 
Anglès.