International Migration Review

Aquesta revista interdisciplinària va ser creada per facilitar l’estudi de tots els aspectes sociodemogràfics, històrics, econòmics, polítics, legislatius, espacials, socials i culturals de la mobilitat humana.

 

Llicència: 
Pagament

Més informació

Idioma: 
Anglès