International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA)

L’Associació Internacional d’Arxius Sonors i Audiovisuals (IASA) es va crear el 1969 a Amsterdam perquè actués com a mitjà de cooperació internacional entre arxius que conserven documents sonors i audiovisuals enregistrats.

Llicència: 
Gratuït