Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS)

Pàgina web de l'Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut (ISTAS), que és una fundació autònoma de caràcter tècnic i sindical promoguda per Comissions Obreres (CC. OO.) amb l'objectiu general d'impulsar activitats de progrés social per a la millora de les condicions de treball, la protecció del medi ambient i la promoció de la salut dels treballadors i treballadores en l'àmbit de l'Estat espanyol.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Any de publicació: 
2016
Idioma: 
Espanyol