Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)

Portal de riscos psicosocials de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT), on es recull informació publicada pel mateix INSHT i per altres fonts, referida als riscos psicosocials i la seva prevenció ‒manuals, guies, notes tècniques per a la prevenció (NTP), aplicacions informàtiques per a la prevenció (AIP), etc.‒.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Any de publicació: 
2016
Idioma: 
Espanyol