Innovació tecnològica, creixement econòmic i economia del coneixement

La tesi doctoral de Joan Torrent analitza, des d'un punt de vista de l'anàlisi econòmica, però amb un enfocament necessàriament interdisciplinari, les transformacions de l'activitat productiva vinculades amb l'ús intensiu del coneixement. Amb la intenció d'evidenciar empíricament com el coneixement s'ha revelat com un factor productiu i una mercaderia de progressiva importància econòmica a partir de la segona meitat de la dècada dels noranta a un ampli conjunt de països de l'OCDE i partint de la literatura sobre els fets i les fonts del creixement econòmic s'han contrastat les següents hipòtesis. Primera, l'aplicació econòmica de les TIC defineix una economia basada en el coneixement. Segona, la massiva incorporació de les TIC a l'activitat econòmica defineix un nou esquema en la producció de coneixement. I, tercera, el coneixement és un factor productiu determinant del nivell i del creixement de la productivitat i, en conseqüència, del creixement econòmic.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Editor: 
Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Any de publicació: 
2002
Idioma: 
Català.