Informe del Foro de Expertos en RSE

Fòrum d’experts en Responsabilitat Social de les Empreses constituït el març del 2005 per iniciativa del Ministeri de Treball i Afers Socials espanyol. Hi participen representants de diversos ministeris i experts provinents de grups empresarials, d’organitzacions de la societat civil i del món universitari. L’informe conté informació sobre l’RSE, i el seu desenvolupament i la seva promoció a l’Estat espanyol.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Any de publicació: 
2007
Idioma: 
Castellà
Format: 
PDF