Millora la teva cerca d’informació

Segueix aquests recomanacions per cercar la informació amb el mínim temps i la màxima efectivitat:

  1. defineix què vols buscar,
  2. selecciona on buscar,
  3. realitza la cerca,
  4. revisa els resultats,
  5. amplia la teva cerca, si cal.
Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Català