Infografia: Cerca d'informació

Com cercar informació de forma òptima. Segueix aquests quatre passos:

  1. concreta la necessitat d'informació,
  2. selecciona les fonts d'informació,
  3. executa la cerca,
  4. treballa amb els resultats.
Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Català