InDret: Revista para el Análisis del Derecho

InDret és una revista electrònica trimestral, editada per la Universitat Pompeu Fabra, dedicada a l'anàlisi del dret i dirigida a investigadors, professionals de dret i estudiants avançats.

Llicència: 
Pagament