Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Descripció sobre l'IRPF a Noticias Jurídicas. Conté la descripció, qui ha de contribuir, què es la base imposable, un esquema de liquidació i les definicions dels diferents tipus de quota.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Font: 
Wolters Kluwer
Idioma: 
Castellà