ICALI, Índice de Contabilidad y Auditoría en Lenguas Ibéricas

Base de dades que conté informació sobre llibres, articles de revista, comunicacions i normes de comptabilitat i auditoria en les llengües parlades a la Península.

 

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Català, castellà, gallec, euskera, anglès i francès.