Higher Education Paving the Way to Sustainable Development

Resultats de la primera enquesta global sobre el paper de l’ensenyament superior en el foment del desenvolupament sostenible, del 2016. L’objectiu és investigar i analitzar els enfocaments dels membres de l’Associació Internacional d’Universitats (IAU) en aquesta matèria. Es fa referència a les campanyes anuals de la UOC per a sensibilitzar sobre l'accés desigual als aliments.
 

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Any de publicació: 
2017
Idioma: 
Anglès