Handbook of mobile communication studies

Els autors d'aquest llibre exploren les vies en què les comunicacions mòbils afecten el temps, l'estructura i els processos de la nostra vida diària a tot el món i hi incideixen. Al mateix temps, també debaten l'impacte de les comunicacions mòbils en les xarxes socials, en altres estratègies de comunicació, en les formes tradicionals d'organització social i en les activitats polítiques.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Idioma: 
Anglès