Guía práctica de español

Aquesta guia conté els criteris del Servei Lingüístic de la UOC per a cobrir les necessitats lingüístiques d’espanyol de la universitat. Resol dubtes de llengua, elabora orientacions i explicita convencions d’ús.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Autor: 
Servei Lingüístic - Universitat Oberta de Catalunya
Proveïdor: 
Repositori institucional de la UOC
Any de publicació: 
2016
Idioma: 
Espanyol
Format: 
PDF