Indicadors i informes de seguiment de la Guia d'usos i estils 2.0

Dins l’estratègia 2.0, resulta fonamental observar, mesurar i valorar de manera continuada els resultats i l’impacte comunicatiu de les accions realitzades.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Any de publicació: 
2017