Guia d’autoformació de Zotero

Accedeix al manual en línia de Zotero per treure el màxim de profit a aquest gestor bibliogràfic.

Llicència: 
Gratuït