Gran Enciclopedia del Turismo Español

Es tracta de la primera publicació del món que presenta un panorama històric i globalitzat del sector turístic estatal. L'enciclopèdia alfabetitzada representa el major esforç editorial abordat a l'Estat espanyol sobre un segment econòmic que representa l'onze per cent del PIB nacional. Empreses, hotels, companyies aèries, associacions, càrrecs polítics, professionals del sector, destinacions, monuments i festes d'interès turístic donen cos a una obra imprescindible en la biobliografia turística.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Castellà