Google Books Ngram Viewer

Motor de cerca en línia que elabora gràfiques de la freqüència d’una cadena de caràcters en un corpus ampli de textos. Quan s’hi entren expressions, apareix un gràfic que mostra la freqüència d'aparició d'aquestes expressions en un corpus de llibres en els anys que s’han seleccionat (de 1500 al 2008). Funciona amb diferents idiomes (espanyol, anglès, xinès, francès, alemany, hebreu, italià o rus). El resultat pot ajudar a trobar i triar la terminologia preferida o els girs fraseològics més populars.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Proveïdor: 
Google