Google Books Ngram Viewer

Quan s’hi entren expressions, apareix un gràfic que mostra com han sortit escrites en un corpus de llibres (per exemple, «British English», «English Fiction», etc.) en els anys seleccionats. Això pot ajudar els escriptors a trobar i triar la terminologia preferida o els girs fraseològics més populars.
Llicència: 
Gratuït

Més informació

Proveïdor: 
Google