Getting started with the SDGS in universities

Aquest document aprofundeix en les quatre àrees en les quals les universitats poden contribuir al desenvolupament sostenible (aprenentatge i docència, recerca, lideratge extern i governança) en relació amb cadascun dels objectius.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Anglès