Gestión de la saturación turística en sitios de interés natural y cultural: guía práctica

Aquesta guia va adreçada a diversos tipus de professionals del sector turístic, i a tots els que acullen i gestionen visitants en la seva destinació o lloc d'interès, incloent-hi les autoritats públiques responsables del turisme i dels béns culturals i naturals. Per als nombrosos i diferents actors que intervenen en el sector turístic, es formulen recomanacions sobre la manera com poden contribuir a reduir al mínim la congestió turística.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Castellà