GenTIC

El grup de recerca GenTIC (Gènere i TIC) analitza les relacions de gènere que intervenen en el disseny, el desenvolupament i l’ús de les innovacions científiques i tecnològiques, amb un èmfasi especial en les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i els àmbits STEM (sigla anglesa de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques). Aborda els efectes d’internet i les TIC en diferents aspectes de l’activitat humana des d’una perspectiva de gènere i amb un enfocament interdisciplinari.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Font: 
UOC
Idioma: 
Anglès