Games for Health

Cobreix un ampli ventall de matèries com la nutrició, l’obesitat, la prevenció de malalties, la salut mental, cognitiva, emocional i de comportament, i els sistemes de telemedicina. Està indexada en bases com MEDLINE, PubMed i Scopus.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Editor: 
Mary Ann Liebert Inc publishers
Idioma: 
Anglès