FYI: for your improvement: a guide for development and coaching

Aquest llibre presenta una llista i descripció de les competències necessàries per al lideratge integral, segons el Grup Lominger. Les competències d'aquest llibre s'organitzen en sis factors: habilitats estratègiques, habilitats de servei, valor, energia, habilitats de posicionament de l'organització i habilitats personals i interpersonals.

 

Llicència: 
Pagament

Més informació

Any de publicació: 
2009
Idioma: 
Anglès