Formación de portavoces

La comunicació és una habilitat bàsica tant per a la vida personal com per a la professional. En aquest llibre es reflexiona sobre les eines i els recursos que ajuden la persona que actua com a portaveu a comunicar-se de manera efectiva, i també a elaborar un discurs persuasiu adaptat a cada públic.

Llicència: 
Pagament