Flickr Creative Commons

Flickr és un servei de publicació de fotografies dels usuaris de Yahoo. No totes les fotografies que els usuaris han publicat es poden utilitzar: només es poden fer servir les que tenen una llicència Creative Commons. Només cal fer servir la cerca avançada amb el filtre «Creative Commons». Al lloc web s’expliquen les diferents tipologies de llicències i què es pot fer amb cada fotografia. Per a més informació, consulteu el recurs FLICKR i els drets d’autor.

Llicència: 
Gratuït