F­PSICO. Factores Psicosociales. Método de evaluación (3.1)

Versió 3.1 del qüestionari F-PSICO per a la valoració dels factors psicosocials dissenyat per l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT), del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Any de publicació: 
2016
Idioma: 
Español