Exportando paraísos: la colonización turística del planeta

Fins i tot entre els moviments per una alternativa ecològica i social a la mercantilització sense fronteres del planeta, se sol ignorar el pes i la importància crucial de la turistització en la conversió del món en un paradís liberal; perquè la indústria turística actua no solament en el pla material, sinó també en el pla humà de la globalització, i constitueix, de fet, la via més ràpida i amable d'entrada en l'estil de vida consumista per a societats allunyades dels centres de decisió imperials. 

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Castellà