Exploring how health professionals create eHealth and mHealth education interventions

Estudi qualitatiu que té com a objectiu investigar com els professionals de la salut utilitzen els principis del disseny instruccional per crear intervencions de salut. En aquest estudi, es va seleccionar una mostra de dotze participants i com a resultat general es va observar que els participants incorporaven elements essencials de disseny instruccional en les seves intervencions, és a dir, anàlisi, disseny i avaluació.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Font: 
Educational Technology Research and Development
Any de publicació: 
2016
Idioma: 
Anglès