Eurostat statistics by theme

Eurostat (Statistical Office of the European Communities, en anglès) és l'oficina estadística de la Comissió Europea, que produeix dades sobre la Unió Europea (UE) i promou l'harmonització dels mètodes estadístics dels estats membres. Eurostat produeix dades macroeconòmiques que donen suport a les decisions del Banc Central Europeu en la seva política monetària vers l'euro, i les seves dades regionals i classificació (NUTS), que orienten les polítiques estructurals de la Unió Europea.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Data de caducitat: 
04.01.13