The Europeanization of Gender Equality Policies

Els estats membres de la Unió Europea i els països candidats cada vegada estan més exposats als efectes interns de la normativa de la Unió Europea mateixa, dels instruments de política i dels discursos en els àmbits de la igualtat de gènere i la lluita contra la discriminació. Aquest llibre tracta sobre l’europeïtzació de les lleis i polítiques en aquests àmbits.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Font: 
Palgrave Macmillan
Any de publicació: 
2015
Idioma: 
Castellà