European Spatial Planning Research & Information Database

La European Spatial Planning Research and Information Database (ESPRID) facilita en el seu lloc web una base de dades de recursos d'informació d'anàlisi, planificació i polítiques, centrada en estratègies d'ordenació del territori en un context europeu. Conté material dels llibres acadèmics i revistes, informes de polítiques, plans i declaracions de política, bases de dades i llocs web, a més d'informació sobre experts en la matèria. Un dels seus objectius és ajudar les persones que participen en els programes Interreg i les que desenvolupen estratègies territorials a tot Europa.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Anglès.