European Journal of Psychological Assessment

Revista acadèmica avaluada per experts que proporciona informació fonamental sobre els desenvolupaments teòrics i aplicats en el camp de l’avaluació psicològica.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Idioma: 
Anglès