Eurofound and EU-OSHA (2014), Psychosocial risks in Europe: Prevalence and strategies for prevention, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Aquest informe sobre els riscos psicosocials a la feina és una publicació conjunta de l'Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball (EU-OSHA) i la Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball (Eurofound), i es basa en el treball complementari dels dos organismes, que es reflecteix en els seus rols diferents.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Any de publicació: 
2016
Idioma: 
Anglès