EUR-Lex

És el portal d'accés al Dret de la UE. Es pot consultar la base de dades de legislació, però també la carta dels drets fonamentals, els tractats, el pressupost i els acords internacionals.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Multilingüe.