EUDAT

Portal que integra tota una sèrie de serveis de gestió de dades de recerca: emmagatzematge de dades, cerca de dades, preservació i cura de dades.

 
Llicència: 
Gratuït