Clinical Practice Guideline for the Treatment of PTSD

Aquesta guia de l’Associació Americana de Psicologia sobre el tractament del trastorn d'estrès posttraumàtic (TEPT o TEP) en adults conté recomanacions que es basen en una revisió sistemàtica de la documentació científica, una ponderació dels beneficis i els perjudicis de les intervencions, els valors i les preferències del pacient i l'aplicació en diferents grups i escenaris demogràfics.

 

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Anglès