Clinical Practice Guideline for the Treatment of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD)

Aquesta guia de l’Associació Americana de Psicologia sobre el tractament del trastorn d'estrès posttraumàtic (TEPT o TEP) en adults conté recomanacions que es basen en una revisió sistemàtica de la documentació científica, una ponderació dels beneficis i els perjudicis de les intervencions, els valors i les preferències del pacient i l'aplicació en diferents grups i escenaris demogràfics.

Llicència: 
Gratuït