Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la RSE

Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions. Conté l’avaluació de l’impacte de la política europea sobre la responsabilitat social de les empreses (RSE), la interpretació moderna de l’RSE i el programa d’acció per al període 2011-2014.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Autor: 
CE-EC
Any de publicació: 
2011
Idioma: 
Castellà, anglès, francès i altres.