Estil de citació Harvard

És l’estil de citació que utilitza els parèntesis i l’estructura “autor-data” per a les referències internes i un apartat propi per a la bibliografia al final del document. És l’estil més habitual en els camps de les ciències socials, l’economia i la comunicació.

Llicència: 
Gratuït