Estil de citació APA

En aquest lloc, trobareu tutorials, preguntes freqüents i altres recursos que us ajudaran a millorar la redacció i utilitzar l’estil APA per a les referències bibliogràfiques i conèixer les convencions de publicació acadèmica. L’APA segueix el format autor-data i és el més habitual en els camps de la comunicació, el dret i la psicologia. 

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
English