Enfermeria Basada en Evidencias (EBE) - Hacia la excelencia en los cuidados

Guia completa sobre la infermeria basada en l'evidència. Tracta de temes com ara els següents: què és la formulació de preguntes, localització de l'evidència, recerca, lectura crítica, revisions sistemàtiques, implantació, monitoratge i avaluació.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Autor: 
Pablo Alonso Coello et al.
Font: 
Enfermeria Basada en la Evidencia
Any de publicació: 
2004
Idioma: 
Castellà