Enciclopedia histórica y política de las mujeres: Europa y América

Situar, descriure, valorar la participació de les dones en el moviment general de les transformacions polítiques implica examinar el conjunt de la seva actuació sense caure en l'elogi dels individualismes legitimadors d'absències i desigualtats. Antropòlegs, historiadors, filòsofs, politòlegs i sociòlegs aporten a aquesta empresa els recursos de les seves disciplines, i presenten una obra única de plena actualitat i de lectura obligada.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
espanyol