Elsevier Journal Finder

Eina que ajuda a identificar revistes de Scopus en les quals es pot publicar un article a partir del seu títol i resum.

Llicència: 
Gratuït