Elizabeth A. Sackler Center for Feminist Art

La Feminist Art Base es va crear l’any 2007 i es va expandir durant el 2014. La base de dades continua essent accessible per a investigadors com un arxiu de l’activitat duta a terme per alguns artistes entre el 1960 i el començament del 2000. És una base de dades autogenerada que inclou una selecció d’artistes del passat i del present, la feina de les quals reflecteix idees feministes, inversions i preocupacions, com, per exemple, Karen Heagle, Julia Kunin i Clarity Haynes. Els perfils creats a la base de dades inclouen biografies curtes, currículums i treballs destacats de les artistes. Aquesta base de dades vol ser un recurs entenedor per a aconseguir l’objectiu de «presentar el feminisme d’una manera accessible i rellevant, educar les noves generacions sobre el significat de l’art feminista i conscienciar el món de les contribucions culturals del feminisme».

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Anglès