Inici  >  Recursos  >  El model educatiu de la UOC : evolució i perspectives

El model educatiu de la UOC : evolució i perspectives

L'objectiu fonamental d'aquest document és identificar i explicitar les línies de treball que han de dirigir i impulsar l'evolució del model educatiu de la UOC. Aquest model era adequat per al moment en el qual va ser dissenyat. L'evolució del sistema universitari i el desenvolupament tecnològic dels darrers anys obliga a la seva revisió i a establir unes línies d'actuació per a orientar el seu desenvolupament i incorporar la innovació com un element propi del sistema que permeti assolir i potenciar el lideratge de la UOC en l'àmbit de l'aprenentatge virtual. El model que presentem és dinàmic i flexible. És pensat per a adaptar-se i evolucionar en el temps de manera constant. És un model que acosta la metodologia d'aprenentatge a l'experiència de l'estudiant i emfatitza l'aprenentatge en xarxa i a la xarxa. És un model que gira entorn del disseny d'espais, recursos i dinàmiques que afavoreixin l'aprenentatge.

Més informació
Gros Salvat, Begoña ; Lara-Navarra, Pablo ; García González, Iolanda ; Mas García, Xavier ; López Ruiz, Jose ; Maniega-Legarda, David ; Martínez, Toni
 Repositori Insitucional de la UOC, O2
 Universitat Oberta de Catalunya
 2009
 Català