El model educatiu de la UOC : evolució i perspectives

L'objectiu fonamental d'aquest document és identificar i explicitar les línies de treball que han de dirigir i impulsar l'evolució del model educatiu de la UOC. Aquest model era adequat per al moment en el qual va ser dissenyat. L'evolució del sistema universitari i el desenvolupament tecnològic dels darrers anys obliga a la seva revisió i a establir unes línies d'actuació per a orientar el seu desenvolupament i incorporar la innovació com un element propi del sistema que permeti assolir i potenciar el lideratge de la UOC en l'àmbit de l'aprenentatge virtual. El model que presentem és dinàmic i flexible. És pensat per a adaptar-se i evolucionar en el temps de manera constant. És un model que acosta la metodologia d'aprenentatge a l'experiència de l'estudiant i emfatitza l'aprenentatge en xarxa i a la xarxa. És un model que gira entorn del disseny d'espais, recursos i dinàmiques que afavoreixin l'aprenentatge.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Autor: 
Gros Salvat, Begoña
Lara-Navarra, Pablo
García González, Iolanda
Mas García, Xavier
López Ruiz, Jose
Maniega-Legarda, David
Martínez, Toni
Font: 
Repositori Insitucional de la UOC, O2
Proveïdor: 
Universitat Oberta de Catalunya
Any de publicació: 
2009
Idioma: 
Català